Välkommen till Lits Djurservice

Lits Djurservice AB är ett företag med fyra verksamhetsgrenar:

  • Lantbruk med köttproduktion

  • Slakteriverksamhet

  • Kadaverhämtning

    i Jämtland och Härjedalen, samt Västernorrland, norra Hälsingland och södra Västerbotten.

  • Djurtransporter

Lits Djurservice AB ägs och drivs av bröderna Patrik och Magnus Andersson, med tio anställda.

Välkomna att ta del av informationen på vår hemsida – tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor!